Светлин Юлиянов Стефанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000005270
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. Доктор Петър Берон 9, вх. А, ет. 2 Телефон: (082) 878844
Факс:
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 12.1.2012 г.

Печат   Имейл