Мария Гецова Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000002170
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. "Райко Даскалов" 10
Телефон: (082) 870107
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 14.8.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №26 / 04.7.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 17.09.2007 г.

Печат   Имейл