Искрен Руменов Маринов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4700005370
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. Олимпи Панов 19, ет. 4, офис 18 Телефон: (0894) 605048

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.4.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 08.3.2012 г.

Печат   Имейл