fbpx

Иво Колев Пазарджиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4900006270
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. Юндола №2, бл. 4, вх. 3 Телефон: (089) 6761887
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.1.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №32 / 28.11.2013 г.