Емилия Николаева Гетова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4200003870
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. Райко Даскалов 21, вх. Б
Телефон: (082) 873054
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 02.2.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №32 / 15.12.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 25.11.2010 г.

Печат   Имейл