Александър Симеонов Станчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000000270
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: Русе; ул."Муткурова" 11
Телефон: (088) 7243296
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 04.2.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 20.1.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 27.04.2006 г.

Печат   Имейл