Трайко Петков Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4100022640
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; бул. Дунав 16, ет. 7, ап. 19 Телефон: (0878) 166963
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.3.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 22.3.2012 г.

Печат   Имейл