Сузана Северинова Алекова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800026540
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; ул. "Четвърти януари" 36, ет. 4, оф. 6 Телефон: (032) 397692
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 14.11.2013 г.

Печат   Имейл