Милен Тодоров Маринов

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 4100023040
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; ул. Евлоги Георгиев 1, ет. 3, офис 16 Телефон: (0876) 356135
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.5.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 26.4.2012 г.

Печат   Имейл