Бойка Димитрова Паланова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 4200008640
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; бул. "България" № 168
Телефон: (032) 953078
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 28.3.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 29.6.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 16.04.2008 г.

Печат   Имейл