Андон Стефанов Кисьов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800023140
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; бул. Шести септември 165, ет. 1 Телефон: (0898) 431332
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 14.6.2012 г.

Печат   Имейл