Анатоли Вълчев Вълев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800021240
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; ул. Ангел Букурещлиев 3, ет. 1 Телефон: (0887) 415965
E-mail:

Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 27.12.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 08.12.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 24.01.2013 г.

Печат   Имейл