Цветелин Асенов Гатев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4200001358
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; пл. " Възраждане" 1
Телефон: (088) 8285821
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 15.1.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №97 / 21.12.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 18.04.2007 г.

Печат   Имейл