Деян Василев Дафинов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4700002458
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; (ул. ) "Полтава" №5 Телефон: (089) 9461194

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №83 / 27.11.2013 г.

Печат   Имейл