Валери Николаев Каменополски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000002358
Колегия: Плевен
Адрес: 5835; област: Плевен; община: Кнежа; град: гр. Кнежа; ул. Никола Петков 8, ет. 3, ап. 9 Телефон: (0898) 419978
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.1.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №82 / 13.12.2012 г.

Печат   Имейл