Моника Пламенова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000000823
Колегия: Перник
Адрес: 2300; област: Перник; община: Перник; град: гр. Перник; ж.к. "Тева", бл. 87, вх. Б, ап. 27, ет. 1
Телефон: (076) 660709
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 02.4.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №02 / 22.1.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 16.08.2010 г.

Печат   Имейл