Димитър Лъчезаров Стаменов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4300001423
Колегия: Перник
Адрес: 2300; област: Перник; община: Перник; град: гр. Перник; ул. Св. Св. Кирил и Методий 2А Телефон: (0898) 484051
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.7.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 27.6.2013 г.

Печат   Имейл