Неделка Ненчова Чернирадева-Бобекова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4300004044
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4500; област: Пазарджик; община: Панагюрище; град: гр. Панагюрище; ул. Теменуга 5 Телефон: (0887) 619026
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.3.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№1 / 26.1.2012 г.

Печат   Имейл