Мирослава Тихомирова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000004944
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; гр. Пазарджик, ул. "Цар Самуил" №28, ст. №22 Телефон: (034) 443726

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№14 / 14.11.2013 г.

Печат   Имейл