Костадин Михайлов Узунов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000004144
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; ул. "Иван Вазов" 18, ет. 2, офис. 13 Телефон: (0898) 729841
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.9.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№7 / 26.7.2012 г.

Печат   Имейл