Йорданка Димитрова Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600002344
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; ул. "Гурко" 2 Телефон: (088) 8524717
Факс:
E-mail:

Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 02.4.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№14 / 27.11.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 12.12.2012 г.

Печат   Имейл