Иван Ангелов Морозов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800004744
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4490; област: Пазарджик; община: Септември; град: гр. Септември; ул. Асен и Петър 12 Телефон: (0877) 472245

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.7.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№8 / 14.6.2013 г.

Печат   Имейл