Емилия Благоева Лалева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500000744
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; гр. Пазарджик, ул. "П. Яворов" 3
Телефон: (034) 444219
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 16.4.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 19.1.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 28.06.2007 г.

Печат   Имейл