Ивайло Бориславов Алексиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4900000834
Колегия: Монтана
Адрес: 3600; област: Монтана; община: Лом; град: гр. гр. Лом; ул. "Георги Манафски” 5 Телефон: (0899) 804496
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.12.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №125 / 19.12.2012 г.

Печат   Имейл