Диана Георгиева Милкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4200000734
Колегия: Монтана
Адрес: 3400; област: Монтана; община: Монтана; град: гр. Монтана; бул. Хаджи Димитър 24, ет. 3, ап. 6 Телефон: (0888) 763974
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.8.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №107 / 27.8.2012 г.

Печат   Имейл