Анна Петрова Величкова - Дафова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4300000434
Колегия: Монтана
Адрес: 1715; област: София; община: Младост 4; град: гр. София; ЖК "Младост" 4, бл. 438, вх. Г, ап. 16
Телефон: (02) 9894164
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 12.12.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №43 / 16.10.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.04.2010 г.

Печат   Имейл