fbpx

Цветомир Венелинов Ангелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 4800001855
Колегия: Ловеч
Адрес: 5600; област: Ловеч; община: Троян; град: гр. гр. Троян; ул. Ангел Кънчев 4 Телефон: (0670) 63505
Факс:
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.7.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 19.6.2013 г.