Валентина Петрова Баръмова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500000155
Колегия: Ловеч
Адрес: 5600; област: Ловеч; община: Троян; град: Троян; ул. "Любен Каравелов" 73
Телефон: (0670) 27276
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 23.3.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 18.1.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 06.08.2006 г.

Печат   Имейл