fbpx

Валентина Михайлова Топалова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4200000466
Колегия: Кърджали
Адрес: 6600; област: Кърджали; община: Кьрджали; град: гр. Кърджали; бул. Беломорски 58, вх. Б, ет. 1, ап. 1 Телефон: (088) 5063949

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 23.9.2013 г.