Айлин Зекерие Мехмедова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600000366
Колегия: Кърджали
Адрес: 6800; област: Кърджали; община: Момчилград; град: гр. Момчилград; кв. 11, бл. 12, вх. В, ет. 5, ап. 42 Телефон: (0888) 465937
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.2.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 31.10.2012 г.

Печат   Имейл