fbpx

Ралица Стоянова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4100001793
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; ул. "Екзарх Йосиф" 6
Телефон: (058) 605561
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 28.6.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 24.1.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 27.01.2009 г.