fbpx

Райна Василева Божурова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4700002593
Колегия: Добрич
Адрес: 9450; област: Добрич; община: Тервел; град: гр. Тервел; ул. "Цар Калоян" 10, ет. 1 Телефон: (0888) 851214

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 28.11.2013 г.