Петя Цветкова Генова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000002493
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; ул. "Независимост" 2А, ет. 3 Телефон: (0887) 045536

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 03.10.2013 г.

Печат   Имейл