fbpx

Маргарита Атанасова Байчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600000993
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. гр. Добрич; ул. Д-р "Константин Стоилов" 5, ет. 2, офис. 5
Телефон: (0886) 790867
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 28.6.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 18.1.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.09.2011 г.