fbpx

Жулиета Кирилова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800002293
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; ул. България 1, ет. 5, офис 510 Телефон: (058) 600431

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.8.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 26.7.2012 г.