fbpx

Йордан Димитров Йорданов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4100001453
Колегия: Габрово
Адрес: 5300; област: Габрово; община: Габрово; град: гр. Габрово; ул. Априловска 12 А Телефон: (0883) 383869

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 19.12.2011 г.