Даниел Милков Ников

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800001553
Колегия: Габрово
Адрес: 5300; област: Габрово; община: Габрово; град: гр. Габрово; ул. Евтим Дабев 8, ет. 2 Телефон: (066) 803308
Факс:
www: www.advokat-gb.hit.bg
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 19.12.2011 г.

Печат   Имейл