Валерия Владимирова Спасова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500001353
Колегия: Габрово
Адрес: 5300; област: Габрово; община: Габрово; град: гр. Габрово; ул. Шипка 2 Телефон: (066) 804443
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 19.12.2011 г.

Печат   Имейл