Теодора Атанасова Захариева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800003930
Колегия: Враца
Адрес: 3000; област: Враца; община: Враца; град: гр. Враца; гр. Враца, ул. "Лукашов" № 10, ет. 5, офис. 502 Телефон: (0884) 644507
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.1.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №208 / 18.12.2013 г.

Печат   Имейл