Стоян Петров Стоянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500003730
Колегия: Враца
Адрес: 3320; област: Враца; община: Козлодуй; град: гр. Козлодуй; ул. "Стефан Караджа" № 5, бл. СМК, ет. 1 Телефон: (0889) 918264

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.9.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №128 / 04.9.2013 г.

Печат   Имейл