Павлина Викторова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600003430
Колегия: Враца
Адрес: 3200; област: Враца; община: Бяла Слатина; град: гр. Бяла Слатина; ул. Г.С.Раковски 1А Телефон: (0894) 396281
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.9.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №152 / 05.9.2012 г.

Печат   Имейл