Георги Венциславов Василев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4100003830
Колегия: Враца
Адрес: 3000; област: Враца; община: Враца; град: гр. Враца; Вестителя № 39 Телефон: (0889) 444784
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №179 / 19.11.2013 г.

Печат   Имейл