Биляна Венциславова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4200000130
Колегия: Враца
Адрес: 3000; област: Враца; община: Враца; град: Враца; ул. "Лукашов" 11
Телефон: (092) 661030
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 11.4.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 26.1.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 05.11.2008 г.

Печат   Имейл