Теодора Симеонова Пъшева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600004550
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; ул. "Васил Левски" № 27, вх. В Телефон: (062) 620135
Факс:
www: www.nyagolov-low.com
E-mail:

Статус:
Дата на първоначално вписване: 26.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 11.7.2012 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: майчинство от 17.12.2012 г.

Печат   Имейл