Румяна Александрова Стоянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4300004350
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5070; област: Велико Търново; община: Елена; град: гр. Елена; ул. Иларион Макариополски 19 Телефон: (0878) 802771
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 11.6.2012 г.

Печат   Имейл