Катина Миткова Минева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4200003150
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; ул. "Васил Левски" 15, ет. 9
Телефон: (062) 636930
Факс:
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 04.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 16.2.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.09.2010 г.

Печат   Имейл