Емилия Христова Дишева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500001450
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; гр. Велико Търново, ул. " Възрожденска " 1, Вх. А, ет. 2, ап. 5
Телефон: (062) 631161
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 15.3.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 08.2.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2007 г.

Печат   Имейл