Веселина Иванова Няголова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500002950
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; ул. " Васил Левски " 27, Вх. В
Телефон: (062) 620135
Факс:
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 14.1.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 17.12.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 19.10.2010 г.

Печат   Имейл