Венцислав Васков Фоти

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4200004650
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. гр. Велико Търново; ул. " Васил Левски " 15, ет. 9 Телефон:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.12.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 21.11.2012 г.

Печат   Имейл