1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Веселина Иванова Няголова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500002950
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; ул. " Васил Левски " 27, Вх. В

Емилия Христова Дишева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500001450
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; гр. Велико Търново, ул. " Възрожденска " 1, Вх. А, ет. 2, ап. 5

Венцислав Васков Фоти

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4200004650
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. гр. Велико Търново; ул. " Васил Левски " 15, ет. 9

Катина Миткова Минева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4200003150
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; ул. "Васил Левски" 15, ет. 9

Румяна Александрова Стоянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4300004350
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5070; област: Велико Търново; община: Елена; град: гр. Елена; ул. Иларион Макариополски 19

Теодора Симеонова Пъшева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600004550
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; ул. "Васил Левски" № 27, вх. В